Bibliska figurer är både berättelse, bilder, hantverk och liturgi. De tillverkas för hand under bibelstudium och meditation och blir därför något mer än bara dockor. De varken massproduceras eller säljs eftersom tanken bakom dem bygger på samspelet mellan den som tillverkar och det som tillverkas. De används sedan för att "ställa bibliska scener" dvs. gestalta bibeltexter på ett pedagogiskt och fantasifullt sätt.

Metoden startade i Schweiz för ca. 40 år sedan av en dominikanersyster och har sedan utvecklats till det väl spridda bibelstudium det idag är.

Bibliska figurer finns i Schweiz, Tyskland, Österrike och Sverige.

 

 

 

 

www.bibliskafigurer.se